روشهای شرکت در شرح قانونچه رضی

شرکت بصورت آنلاین

هر مجلس در روز و ساعت مشخص با برگزاری مجلس مورد نظر با موضوع مبحث در ادامه تشریح تدریس میشود و دانشجویان با ورود به صفحه جلسه جدید اقدام به آموختن مینمایند.

روش اول

با روش پرداخت اشتراک ماهیانه

در این روش مبلغی بسیار اندک و مناسب از دانشجو بصورت اشتراک ماهانه اخذ میگردد که از طریق پروفایل دانشجویی درپیشخوان کاربری اقدام به پرداخت و فعال شدن جلسات خواهد گردید

روش دوم

روش دانلودی جلسات

در این روش کاربر میتواند بصورت تک و جدا هر جلسه را خریداری نموده و بلافاصله با سرعت بسیار بالایی آن مجلس را دانلود نماید و پس از افزوده شدن مجلس جدید نیز به همین شکا عمل نماید .

روش سوم

خرید پکیج کامل جلسات تدریس شده

در این روش کاربر و یا دانشجو میتواند هر تعداد مجلس از شروح بیان شده از کتاب قانونچه فی الطب را که تا آن زمان شرح و تدریس گشته است را در یک پکیج دانلودی بصورت یکجا خریداری نماید.

AllEscort