روان شناسی عمق نگر

خانه / روان شناسی عمق نگر

روان شناسی عمق نگر

شناخت ابعاد متعدد انسان و روان عمق نگر او

در علم و فلسفه طبیعی انسان دارای سه قوه است که از سه عنصر لطیف که بسیار پرسرعت هستند بدلیل لطافت شان ( مانند عطر که بمحض باز شدن درب شیشه عطر بویش به چندین متر آنطرف تر میرسد و دیده اید که سرعت بسیار بالایی دارد) که به آن مثلا روح حیوانی و یا انسانی گفته اند که وقتی نیم دایره هایی از قلب و مغز به بیرون میزنند حالات شادی و غضب بوجود میاورند و وقتی حرکت و سرعتشان کم شوند حالات غم و رخوت و افسردگی موجود میشود پس بهتر است بدانید که رعایت برخی امور برای تعادل در مزاج و ایجاد حرکات متعادل در بدن باعث تهادل در حالات و رفتار شما خواهد گردید .

روان شناسی عمق نگر

AllEscort