به سایت ساختار شکن در علم طب و پزشکی خوش آمدید

بیماری که در چهار مرتبه از آبستنی خویش هربار بعد از گذشت یک ماه از بارداری دچار سقط جنین میشد و بدین ترتیب چهار فرزند خود را از دست داده بود .
توسط: خانم چ .عین
ریمیکس نظرات برخی بیماران بهبود یافته
توسط: جمعی از بیماران

ابراز رضایت برخی از کاربران و بیماران در روند درمان یا پس از بهبود و یا در استفاده از سایت های مجموعه اشارت

که بصورت فایل صوتی برایمان ارسال نموده اند

AllEscort