دسته: تاریخ طب

خانه / تاریخ طب

اسقلبيوس کیست (تاریخ طب)

نخستين فردى است كه بعنوان طبيب معرفى شده و در طب بياناتى از راه تجربه نموده است. اسقلبيوس يونانى بوده و يونانيان منسوب بيونان هستند. يونان جزيره‏ايست، كه حكماء روم بآن وارد مى‏ شده ‏اند.

مطالعه مقاله

تاریخ طب در مصر باستان

منابع پزشکی عصر باستان منابعی که از پزشکی عصر باستان در دسترس است شامل تشخیص، درمان و نسخه‌های پزشکی می‌باشد. فرایندهای مومیایی و جراحی که به وسیله مصریهای باستان صورت می‌گرفت

مطالعه مقاله

موضوع تاريخ طب و اطباء

علت وجود طب در عالم و سیر تدریجی از باستان تا کنون   چون آدمى جان خود را خيلى عزيز مى‏دارد، پيوسته درصدد كسب اطلاعات و معلومات تازه و جديد

مطالعه مقاله
AllEscort