دسته: تیپ شناسی mbti

خانه / تیپ شناسی mbti

تیپ شخصیت ESTJ

تیپ شخصیت ESTJ ESTJ ها سنت گرایان سخت کوشی هستند که مشتاق به عهده گرفتن مسئولیت سازماندهی پروژه ها و افراد هستند. ESTJهای منظم، مطیع قوانین و وظیفه شناس، دوست دارند

مطالعه مقاله

تیپ شخصیت Esfp

تیپ شخصیت Esfp ESFP ها سرگرمی های با نشاطی هستند که اطرافیان خود را مجذوب خود می کنند و درگیر می کنند. آنها خودجوش، پرانرژی و سرگرم کننده هستند و از

مطالعه مقاله

تیپ شخصیت Estp

تیپ شخصیت Estp کارآفرین (ESTP) کیست؟ کارآفرین (ESTP) کسی که با است برونگرا ، ناظر ، تفکر ، و عامل صفات شخصیتی. آنها تمایل دارند پرانرژی و کنش گرا باشند و به طرز ماهرانه ای در هر چیزی که در

مطالعه مقاله

عقده ها و الگوهای شخصیتی

ویدئو کست انواع مردان و زنان عقده هسته ای کهن الگویی دارند عقده چیست عقده ها و الگوهای شخصیتی سازماندهی شخصیت انسان بر اساس پترن و الگوهای کهن شکل میگیرد

مطالعه مقاله

تیپ ISTJ درونگرا – حسی – فکری – قضاوتگر

تیپ ISTJ درونگرا - حسی - فکری - قضاوتگر   مخفف اختصاری است که برای توصیف یکی از شانزده تیپ شخصیتی ایجاد شده توسط کاتارین بریگز و ایزابل مایرز استفاده شده است . مخفف کلمات

مطالعه مقاله

تیپ ISFJ درونگرای حسی – احساسی – قضاوتگر

تیپ ISFJ درونگرای حسی - احساسی - قضاوتگر ویژگی های شخصیتی ISFJ انواع ISFJ برای تأمین انرژی مجدد به زمان تنها نیاز دارند. آنها متفکرانی مستقل و خودکفا هستند. آنها بسیار مشاهده می

مطالعه مقاله
AllEscort