کیهان شناسی در طب ساختار شکن

تن انسان دقیقا نسخه عالمَست !!!

تن انسان دقیقا نسخه عالمَست

 اول مشابهت بدن با زمين 

كه در زمين كوههاست و در بدن مردم استخوان مانند آنست و در زمين درختانست كه موى سر و ريش مشابه آنست و در زمين نباتات خرد بسيار است كه موهاى اندام مشابه آنست و مجموع عالم هفت اقليم است و در بدن نيز هفت اندامست يكى سر و دو دست و دو پاى و شكم و پشت، و در زمين زلزله است و در بدن عطسه بجاى آنست

و در زمين جوي هاى‏ آب روان و چشمه‏ هاست و در بدن مردم رگها بجاى آنست و رودها و چشمه‏ هاى عالم بعضى شور و بعضى شيرين و بعضى خوش و بعضى ناخوش است و در بدن چشمه گوش تلخ و چشمه چشم شور و چشمه بينى ناخوش و چشمه دهن خوش است

و چشمه گوش بدان سبب تلخ است كه تا اگر مردم در خواب روند و حشراتى كه خواهند در گوش روند و مردم را هلاك كنند چون تلخى گوش بحس حيوانى او رسد از آنجا بازگردد و مردم را هلاك نكنند اما چشمه چشم ازآن‏جهت شور است كه چشم مردم پرپيه است و پيه بى ‏نمك باطل مى‏شود پس چشمه چشم را شور آفريده تا چشم پيوسته تازه و روشن بماند

اما چشمه دهان بجهت آن خوش است تا قوت ذائقه در لذت باشد و چشمه بينى بجهت آن ناخوشست تا از بوي هاى خوش لذت يابد و در ضمن اين چشمه‏ ها حكمتهاى الهى بسيار است .

مشابهت تن انسان به افلاك

آنست كه در فلك دوازده برجست مثل حمل ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و ميزان و عقرب و قوس و جدى و دلو و حوت و در تن مردم دوازده راهست از ظاهر بباطن چنانكه دو چشم و دو گوش و دو سوراخ بينى و دهان و دو پستان و ناف و عورتين

و در فلك بيست و هشت منزلست از منازل چون شرطين بطين الى آخر و در تن نيز بيست و هشت‏ عصب است و چنانكه فلك سيصد و شصت درجه است در تن سيصد و شصت رگست و چنانكه در فلك هفت كوكب سياره ‏اند در تن هفت اعضاى رئيسه ‏اند چنانكه مذكور شد

و چنانكه در فلك كواكب ثابته بسيارند در تن نيز قوتهاى طبيعى بسيار است چون جاذبه و ماسكه و غيرهم كه و چنانكه افلاك بر عناصر محيطند تن نيز محيط است بر اخلاط اربعه يعنى صفرا و سودا و خون و بلغم.

درباره نجوم در طبیعیات و طب و پزشکی نیز بیشتر بدانید

اما مشابهت تن به سال

آنست كه سال دوازده ماه است و در تن نيز دوازده راه است و سال چهار فصل است و در تن نيز چهار اصلست و هفته منحصر است به هفت روز تن نيز منحصر است بر هفت عضو چنانكه مشهور است و سال سيصد و شصت روز است رگهاى تن سيصد و شصت است و مشابهت ديگر بسيار است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

اعلامیه

کاربران گرامی طب ساختار شکن شما میتوانید با اطلاعات ورود در این سایت به وبسایت های جدید و بروزرسانی شده این پرتال بنام ضربان سلامت که مجموعه ای بزرگ و مورد نیاز برای شماست براحتی وارد شده و از امکانات فوق العاده ای که برایتان آماده نموده ایم بهره مند گردید با سپاس از همراهی تان