روان شناسی و امراض جسم

خانه / روان شناسی و امراض جسم

روان و امراض جسم که بوسیله حالات و اعمال انسان رفته رفته ایجاد میشوند از مفاهیمی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .

(1) خشم و عصبانیت

(2) احساس ترس

(3) احساس حقارت

(4) احساس گناه

(5) احساس شکاکیت

(6) احساس کینه توزی

(7) احساس نفرت و انتقام

AllEscort