رازيانه‏

نام های دیگر

عربى: رازيانج، بذر رازيانج.

فارسى: رازيانه، باديان، تخم باديان، بادتخم، جوللو، والان بزرگ.

يونانى: مارويون، مارسيون، برهليا، قومارثون.

رومى: شمر، شمار.

مغربى: بسباس.

سنسكريت: ستا، مدهوركا، مادهرى.

انگليسى:fennel fruit

لاتين:pimpinalla anisun foeniuculam vulgare

عرق آن را :

در عربى ماء الرازيانج، 

به فارسى عرق باديان، 

به هندى: سونف كاركه در انگليسى:aqua foeniculi ,fennal water  مى‏نامند.

مشخصات

گياهى است به ارتفاع يك تا دو متر. گل آذين آن مركب و چترى است. 

گل آذين و دانه اين گياه مصرف داروئى و درمانى دارد

رازيانه گياهى است خوشبو، داراى گلهاى زرد چترى و بلنديش تا يك متر می ‏رسد

 برگهايش شبيه به برگ شبت، تخم‏هاى آن ريز و معطر مى ‏باشند

گلهاى آن مجتمع و زرد رنگ و داراى چندين اشعه چترى مى‏باشد

 ميوه آن كوچك و حدود 6- 12 ميلى‏متر درازا و 2- 4 ميلى‏متر پهنا مى‏باشد. 

برگهاى رازيانه سبز رنگ است و موقعى كه كاملًا برسد آن را مى‏ چينند.

ريشه آن دوكى شكل و رنگ آن سفيد و داراى بوى معطر و مطبوع است. 

ميوه رازيانه دراز و استوانه‏اى و باريك و ابعاد آن مختلف مى‏باشد. 

سطح آن بى كرك و رنگ آن سبز روشن و در بعضى نمونه ‏ها زرد روشن بوده و طعم آن معطر و كمى شيرين است.

مناطق كشت:

رازيانه گياه بومى مناطق مديترانه ‏اى است و به مقدار زياد در مناطق گرم كاشته مى‏شود. 

كشت آن بوسيله دانه در رديفهاى 15 سانتى مترى جداگانه انجام مى‏ گيرد. رازيانه در نواحى شمالى ايران و نواحى مختلف البرز مى‏رويد.

طبيعت:  گرم است

خواص :

رازيانه گياه دارويى ارزنده‏ اى است كه در تغذيه و صنعت عطر سازى نيز از آن استفاده فراوان به عمل مى ‏آيد،

 مانند آنكه از اعضاى مختلف آن در درمان بيماريها به عنوان نيرو دهنده زياد كننده ترشحات شير و قاعده‏ آور استفاده مى ‏شود.

ميوه آن نيز به مصارف معطر ساختن اغذيه يا تهيه بعضى از ليكورها مى ‏رسد، 

به ‏علاوه از آن نوعى صابون آرايشى ساخته مى‏شود كه مورد توجه قرار دارد 

برطرف‏ كننده بوى بد معده و دهان

 برطرف‏ كننده سروصداى دستگاه گوارش

 زيادكننده شير در مادران شيرده

 زيادكننده عرق

 دفع‏ كننده كرم آسكاريس اگر بمقدار زياد خورده شود

 ضمنا افرادى كه بول آنان بند آمده باشد مى‏ توانند مقدارى دانه رازيانه را پودر كرده با عسل مخلوط و ميل نمايند ادرار آنان باز مى‏گردد. 

افرادى كه غذا به آنان مزه نمى ‏دهد و بدون ميل غذا مى ‏خورند مى ‏توانند چند دانه گرده را روى آتش طبخ نمايند و با رازيانه بو داده هر دو را بكوبند و قبل از صبحانه ميل نمايند. 

خوردن دم كرده رازيانه بمدت چند روز ناشتائى مى‏ تواند سنگ كليه يا سنگ مجارى ادرارى را دفع نمايد.

افرادى كه مى‏خواهند فربه شوند مى‏توانند مقدارى رازيانه را در شير بجوشانند و با مقدارى شكر ميل نمايند سبب فربهى آنان مى‏شود ضماد آب طبخ شده رازيانه در محل گزش عقرب شدت سم را نقصان مى‏دهد.

خوردن رازيانه شير را زياد مى ‏كند رازيانه سرشار از ويتامين‏هاى‏A ,B ,C  فسفر و آهك است. 

دم‏كرده تخم رازيانه به مقدار 15 گرم در يك ليتر آب با هر غذا يك فنجان آب صرف شود شير را زياد و سريع الهضم مى‏كند.(1)

دم‏كرده تخم رازيانه قاعده ‏آور است 

براى دل درد، گاز معده و روده ‏ها، يبوست مزاج در قاعده ‏هاى ماهيانه مصرف آن تجويز شده است.(2)

ريشه رازيانه هر قدر تازه باشد ادرارآورتر است. 

جوشانده رازيانه مقدار 25 گرم در يك ليتر آب هر وعده يك فنجان مصرف شود.(3)

رازيانه به علت خاصيت مدرّى كه دارد براى اشخاصى كه نقرس و رماتيسم دارند و ضعيف البنيه شده‏ اند تجويز مى‏شود.(4)

______________________________

.

 (1) اعجاز خوراكيها، ص 110.

 (2) ميوه‏ها و سبزيهاى شفابخش.

 (3) ميوه‏ها و سبزيهاى شفابخش، ص 56.

 (4) همان، ص 54.

رازيانه سلسله اعصاب و دستگاه هاضمه را تقويت مى‏ كند. اگر به مدت طولانى مصرف كنند كرمهاى روده را دفع مى‏كند. 

اگر آب رازيانه را با سرمه آميخته كرده و بر چشم بكشند شب‏كورى را از بين مى‏ برد

دم‏كرده آن براى رفع سرگيجه و ميگرن به كار مى‏رود.

 خوراك آن روزى 3 مثقال همراه با غذا، شهوت را كم مى‏كند و دافع بادهاى معده است.

 خوراك آن با گشنيز نافع يرقان است، نيز با ديگر ادويه‏ ها رفع عطش مى ‏كند

رازيانه داراى ويتامين‏A ,B ,C  و مقدارى فسفر و آهك است و براى مبتلايان به رماتيسم و ناتوانى تجويز مى‏شود.

رازيانه علاوه بر اينكه دافع كرمهاى روده بوده، 

اگر 15 گرم تخم رازيانه را در يك ليتر آب دم‏كرده و هر روز يك فنجان مصرف شود براى اعصاب و دستگاه هاضمه فوق ‏العاده مفيد و مؤثر است.

جوشانده ساقه و برگ آن را چنانچه به حالت گرمى روى پستان زنان شيرده قرار دهند رفع التهاب نموده و از بند آمدن مجارى شير جلوگيرى مى ‏نمايد.

براى رفع سرفه و آسم بايد از ميوه نيم‏كوب آن به اندازه يك قاشق قهوه ‏خورى در يك فنجان آب جوش ريخته و كمى هم عسل به آن اضافه نمايند.

دم‏كرده ميوه نيم‏كوب آن بادشكن قوى بوده

 از ميوه رازيانه نوعى شربت درست مى ‏نمايند كه براى درد گلو و گرفتگى صدا ثمره‏ بخش است.

عموما گياهان خانواده چتريان مسكن اعصاب و ادرارآور و داراى خواص ضد سرطانى و تومور مى ‏باشند.

 

رازيانه مدر، قاعده ‏آور، مقوّى معده، 

مشهّى، بادشكن و آرام بخش اعصاب بوده، 

در بيمارى‏هاى آسم، سرفه، درد پهلو و سنگ كليه و قولنج مصرف مى‏شود.

اگر مادران شيرده دچار انسداد مجارى شير شده باشند قرار دادن جوشانده تمام گياه رازيانه روى پستان باعث جارى شدن شير مى‏گردد. «1»

جوشانده برگ رازيانه رومى، مخلوط با نعناع صحرايى ضد عفونى كننده بوده 

 اگر گرم در موقع خوابيدن نوشيده شود زكام را درمان كند

 دم‏كرده برگ آن به عمل گوارش كمك و اسيديته معده را رفع مى‏كند رازيانه رومى بادشكن بوده و يك داروى مقوى شكم و معده به شمار مى‏رود. «2»

آب مقطر برگ آن را اعراب مقوى باه مى‏ دانند.

 پاك كننده مجارى سينه، طحال، كليه و مثانه است و درد آنها را تسكين مى‏دهد. آب مقطر آن اگر تازه باشد باز كننده ادرار،

______________________________

 (1)- خواص ميوه‏ ها، خوراكيها و داروهاى گياهى، ص 99.

 (2)- همان، ص 53.

 

قاعده‏ آور است، مخصوصا اگر آن را با گل ‏گاوزبان بجوشانند.

جوشانده آن سياه سرفه را نيز درمان مى‏ كند ضماد بذر  و كمپرس جوشانده آن‏ ورم پستان را فرو مى‏ نشاند

فرآورده دارويى اين گياه اشتهاآور، محرك، مقوّى و آرام بخش بوده در دفع انواع انگلها مؤثر است. 

دم‏كرده دانه رازيانه را براى دفع كرم و جهت خواب كردن بچه‏ هاى ناآرام به كار مى‏برند. 

رازيانه در عمل مجارى تنفسى نيز تأثير مثبتى دارد 

 موجب تسكين سرفه، سياه سرفه و آسم مى‏شود و اندامها را پاك مى‏كند.

 استعمال خارجى آن به صورت مايع غرغره جهت تسكين گلو درد، كمپرس كردن جهت رفع درد معده و سرانجام به صورت قطره چشم متداول است. (1)

______________________________

.(1) صدگياه و هزار درمان، ص 152- 151.

 

باديان براى تحرك اشتها، هضم غذا و ترشح آنزيم‏هاى گوارشى بسيار مؤثر است 

رازيانه اگر به مدت طولانى مصرف شود كرمهاى روده را دفع مى‏كند. 

تخم رازيانه اگر به صورت دم‏كرده مصرف شود براى سلسله اعصاب و دستگاه هاضمه تقويت كننده خوبى به حساب مى‏رود 

 نيز تخم رازيانه قاعده ‏آور و در مورد سر دردهاى شديد نيمه سر، انواع سرگيجه ‏ها، اختلالات عصبى، دل دردهاى گاز معده و روده‏ ها مفيد است. 

شير را نيز زياد مى‏ كند  تخمش به تخم كرفس مى‏ماند.

تخم رازيانه معطر، محرّك و مقوّى معده و بادشكن و قاعده ‏آور است برگ‏هاى آن مدر و ريشه آن مليّن و مسهل است و روغن تخم آن كرم‏كش و ضد انگل است 

در چين از جوشانده تمام گياه به عنوان ضدّ قى و آشفتگى استفاده مى‏شود 

 براى معالجه فتق و براى ازدياد بينايى چشم مفيد است.

براى ازدياد ترشح شير خيلى مؤثر است

 دم‏كرده 4- 10 گرم تخم رازيانه در 3- 4 فنجان آب جوش مى‏تواند خيلى مفيد باشد 

براى رفع سرفه و آسم چند گرم تخم را در يك فنجان آب جوش ريخته مدت 15 دقيقه دم مى‏كنند بعد به آن عسل مى ‏افزايند و مى‏خورند خيلى مسكن و مؤثر است.

بقراط عقيده دارد :

كه حشرات تخم رازيانه سبز را مى‏خورند تا ديد قوى يابند و مار افعى بعد از گذشتن فصل زمستان كه مى‏خواهند بيرون آيند چشم به رازيانه سايند كه چشم روشن شود.

 رازيانه و بويژه شيره ‏اش ديد را قوى كند 

در علاج تبهاى مزمن مفيد است 

كسانى كه از اثر تب به التهاب معده يا دل‏پيچه روبرو هستند رازيانه را با آب سرد بخورند سود ببينند بيخش را بكوبند و بر گزيده سگ هار بمالند مفيد است.

در صورت مفید بودن این مطلب برای شما

لطفا به آن امتیاز بدهید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

AllEscort