فرم تکمیل اطلاعات بیمار

ارسال این فرم بمنزله ورود در لیست انتظار برای دریافت نوبت میباشد لطفا حتما در کنار تکمیل این فرم در باکس کناری عملیات پرداخت حق ویزیت را نیز به انجام رسانده و در توضیحات درج نمائید که پرداخت را به انجام رساده اید با تشکر.
  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, png.

پرسش آنلاین

پرسش و پاسخ

    ببینید پرسشتون در چه موضوعیه همون رو تیک بزنید.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

پرسش های صوتی

شما میتوانید پرسش های خود رو که براتون سخته بصورت نوشته برای ما بفرستید چون فکر میکنید نمیتوانید منظورتون رو در نوشتهبرسونید بشکل فایل صوتی برای ما ارسال نموده تا هم اگر میل داشتید در رادیو پخش بشه و هم پاسختون رو دریافت نمائید.
  • Drop files here or
    Accepted file types: mp3, m4a.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.