بررسی
نشانه شناسی ,علم علامات
در طب کهن تخصصی(پزشکی)

semiology

تشخیص و ادراک نشانه ها و علائم و آثار و شناخت تکنیک هایی که بر نشانه ها و اعراض شان استوار هستند

سرعنوان پیشرفته

پی شناسی-عصب شناسی

شناخت
سلسله اعصاب
بدن انسان

Heading Shadow Example

In this part, we have shown animated heading shadow example. Just you can do insert it, then set heading shadow.

Great,Pretty,Polished
WordPress Plugin is it

PORTAL ESHARAT

PORTAL ESHARAT

Hidden Gallery with Button Example

3D Carousel

Space Between (40)

Background Color

Shadow Mode With Background Color Example

User Rating: Be the first one !
دکمه بازگشت به بالا
بستن