دسته: ارسال مقالات و نوشته های علمی کاربران

خانه / ارسال مقالات و نوشته های علمی کاربران

بیرون روی یا اسهال

بیرون روی یا اسهال بیرون روی یا اسهال تعریف بیرون روی یا اسهال در اصطلاح عوام بیرون روی یا اسهال ‏ را دفع مدفوع روزانه به صورت شل يا آبكى،

مطالعه مقاله
AllEscort