دسته: روانشناسی عمق نگر

خانه / روانشناسی عمق نگر

مفهوم RIG در عقده ها چیست؟

مفهوم RIG در عقده ها چه معنایی را ایراد میکند و تا چه اندازه این معنی در زندگی انسان نقش ایفا مینماید در این پادکست به این موضوع اشاره گردیده

مطالعه مقاله

سلامت روانی مثبت را چطور تقویت کنیم؟

سلامت روانی مثبت  چگونه می توانیم سلامت روانی مثبت را تقویت کنیم؟ به خوبی شناخته شده است که افزایش سن می تواند بر سلامت جسمانی ما فشار وارد کند، اما

مطالعه مقاله

آپولو کهن الگویی مردانه -شناخت و سرگذشت آپولو

آپولو ، المپیا آپولو کهن الگویی مردانه آپولو خدای بزرگ یونان بود که با کمان ، موسیقی و پیشگویی در ارتباط بود. مظهر جوانی و زیبایی ، منبع زندگی و شفابخشی ، حامی هنرهای متمدن ، و

مطالعه مقاله

تیپ شخصیت INFP

تیپ شخصیت INFP INFP درونگرا ، شهودی ، احساساتی و آینده نگر مانند اکثر افراد درونگرا ساکت و محفوظ است. این تیپ شخصیتی ترجیح می دهد در مورد خودشان صحبت

مطالعه مقاله

تیپ شخصیت INFJ

تیپ شخصیت INFJAdvocates - INFJدرونگرا ، شهودی ، احساساتی و قضاوت کنندهکسی است که دارای ویژگی های شخصیتی درونگرا ، شهودی ، احساساتی و قضاوت کننده است. آنها تمایل دارند

مطالعه مقاله

Campaigner -ENFP برونگرا ، شهودی ، احساساتی و ادراکی

Campaigner -ENFP ENFP برونگرا ، شهودی ، احساساتی و ادراکی این تیپ شخصیتی بسیار فردگرایانه است. قهرمانان پیرو نیستند و کمی به وضعیت موجود اهمیت می دهند. در عوض ،

مطالعه مقاله
AllEscort